Czym jest Ranking TSL?
Ranking TSL jest inicjatywą prof. Haliny Brdulak i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie promującą firmy działające w Polsce w branży TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA poprzez prezentację profilu ich działalności w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Kto może wziąć udział?
W Rankingu może wziąć udział każdy podmiot zarejestrowany w Polce, który spełnia łącznie trzy warunki: (1) osiąga min. 51% przychodu z działalności TSL , (2) wysokość przychodu z TSL w roku poprzedzającym edycję wyniosła min. 2 mln zł, (3) wypełni elektronicznie ankietę opisując swą działalność TSL.
Jak zgłosić udział w Rankingu?
Zgłoszenie do Rankingu odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznie ankiety, a następnie przesłanie jej skanu z podpisem osoby potwierdzającej prawdziwość przekazanych informacji oraz zgodę na ich publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Jakie informacje trzeba podać w ankiecie?
Ankieta zawiera pytania charakteryzujące działalność Firmy (min. oferowane usługi TSL, zasięg działalności), osiągane wyniki (min. przychód ogółem/TSL, zysk netto/brutto, rentowność netto/brutto), opinie na temat branży TSL. Z zawartością ankiety można zapoznać się tutaj).
Jakie otrzymuję korzyści?
Największą korzyścią dla uczestników Rankingu jest ich bezpłatna promocja i zaprezentowanie profilu swej działalności w Dzienniku Gazecie Prawnej (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz spotkanie Laureatów w czasie uroczystej Gali. Z dodatkiem bieżącej edycji Rankingu TSL można zapoznać się tutaj.
Udział w Rankingu jest bezpłatny!
Udział w Rankingu TSL jest bezpłatny i poza wypełnieniem ankiety nie związany z żadnymi innymi wymogami. Firmy, które chciałyby dodatkowo umieścić swą reklamę w dodatku proszone są bezpośrednio o kontakt z Dziennikiem Gazeta Prawna (bezpośrednie kontakty tutaj).