Ranking TSL 2024

Szanowni Państwo,

Zapraszam do kolejnego – dwudziestego dziewiątego – Rankingu TSL.

Ranking od lat cieszy się uznaniem branży i jej klientów ze względu na swój obiektywny charakter, szczegółowy opis, wskazywanie silnych stron branży, ale też zwracanie uwagi na to, co jest jej bolączką.

To unikalna okazja aby bezpłatnie zaprezentować swoją Firmę wśród największych podmiotów zajmujących się w Polsce transportem, spedycją i logistyką.  29. Ranking firm TSL zostanie opublikowany 24 czerwca (poniedziałek) w magazynie Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej.

Do Rankingu zapraszamy wszystkie firmy TSL zarejestrowane w Polsce, które:

  • w 2023 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych,
  • stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

Warunkiem opublikowania informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wypełnienie ankiety on-line i przesłanie jej podpisanego  skanu do 30 kwietnia 2024 r. na adres rankingTSL@rankingTSL.pl. UWAGA:  przesłanie podpisanego skanu ankiety uznane jest jako zgoda na publikację informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:  rankingTSL@rankingTSL.pl.

Z góry dziękuję za udział w tegorocznej edycji.

Prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kalendarium Kolejnej edycji:
  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023: przyjmowanie zgłoszeń / wypełnianie ankiet przez Firmy
  • 20 czerwca 2024: czerwca Gala Rankingu
  • 24 czerwca 2024: publikacja Rankingu w Dzienniku Gazecie Prawnej