Ranking TSL 2020

Szanowni Państwo,

Dziękuję wszystkim firmom za zaangażowanie i udział w Rankingu TSL 2020.

Mimo obiektywnych przeszkód związanych z COVID, po raz 25. powstało zestawienie charakteryzujące rynek i prezentujące największe podmioty w Polsce w branży.

Gratuluję osiągnięć i wierzę, że dzięki Państwu branża poradzi sobie z trudnościami czekającymi nas w niedalekiej przyszłości.

Wyniki rankingu zostały opublikowane przez Dziennik Gazetę Prawną w dniu 18 czerwca 2020.

Są dostępne na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2020/wyniki.html

Już dzisiaj zapraszam do kolejnej edycji w przyszłym roku.

Kalendarium wydarzeń pozostaje analogiczne.  Na Państwa zgłoszenia czekamy od 1 do 30 kwietnia 2021.

Już dziś można pozostawić swoje dane kontaktowe (adres email, telefon komórkowy), na które wyślemy powiadomienia o rozpoczęciu Rankingu.

Od strony technicznej: proszę o akceptację w systemach informatycznych korespondencji przychodzącej z adresu rankingtsl@rankingtsl.pl .

Do Rankingu zapraszamy wszystkie firmy TSL zarejestrowane w Polsce, które:

  • w 2020 roku uzyskają przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych,
  • stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

Warunkiem opublikowania informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej będzie wypełnienie ankiety on-line i przesłanie jej podpisanego  skanu do 30 kwietnia 2021 na adres rankingTSL@rankingTSL.pl.

 

Jeszcze raz dziękuję i gratuluję Uczestnikom.

 

Prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

i Katarzyna Furman – Kwiatkowska

Kalendarium Kolejnej edycji:
  • 1 IV – 31 V przyjmowanie zgłoszeń / wypełnianie ankiet przez Firmy
  • 1- 13 V weryfikacja danych
  • II połowa czerwca Gala Rankingu
  • II połowa czerwca publikacja Rankingu w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

i
informacje o zasadach udziału
i realizacji Rankingu