Szanowni Państwo,

Zapraszam do kolejnego – dwudziestego czwartego - Rankingu TSL.

Ranking od lat cieszy się uznaniem branży i jej klientów ze względu na swój obiektywny charakter, szczegółowy opis, wskazywanie silnych stron branży, ale też zwracanie uwagi na to, co jest jej bolączką.

To unikalna okazja aby bezpłatnie zaprezentować swoją Firmę wśród największych podmiotów zajmujących się w Polsce transportem, spedycją i logistyką.

Do Rankingu zapraszamy wszystkie firmy TSL zarejestrowane w Polsce, które:

  1. w 2018 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych
  2. stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem
  3. wypełnią ankietę on-line i prześlą podpisany jej skan do 30 kwietnia 2019 na adres rankingTSL@rankingTSL.pl

(warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy, ale zachęcam do wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety).

Ankieta i wyniki ubiegłorocznej edycji Rankingu dostępne są na stronie:

24. Ranking firm TSL zostanie opublikowany w 17 czerwca w magazynie Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej.  Gala wręczenia nagród odbędzie się wcześniej, tj. 13 czerwca.

Za poprawne działanie ankiety elektronicznej odpowiada firma CLUE, stąd w przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu Katarzyną Furman (601 289 200, rankingTSL@rankingTSL.pl).

Z góry dziękuję za udział w tegorocznej edycji.

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Kalendarium bieżącej edycji:
  • 18 III – 30 IV przyjmowanie zgłoszeń / wypełnianie ankiet przez Firmy
  • 1- 15 V weryfikacja danych
  • 12 VI Gala Rankingu, godz 12:00
  • 14 VI publikacja Rankingu w Dzienniku Gazecie Prawnej
i
informacje o zasadach udziału
i realizacji Rankingu