Ranking TSL 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszam do dwudziestego szóstego Rankingu TSL.

Ranking od lat cieszy się uznaniem branży i jej klientów ze względu na swój obiektywny charakter, szczegółowy opis, wskazywanie silnych stron branży oraz zwrócenie uwagi na to, co jest jej bolączką.

Do Rankingu zapraszamy wszystkie firmy TSL zarejestrowane w Polsce, które:

 • w 2020 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych,
 • stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

UWAGA:  Warunkiem opublikowania informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wypełnienie ankiety on-line i przesłanie jej podpisanego skanu w terminie nieprzekraczalnym do 30 kwietnia 2021 na adres rankingTSL@rankingTSL.pl.

Z góry dziękuję za udział w tegorocznej edycji.

 

Prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

i Katarzyna Furman – Kwiatkowska

Kalendarium edycji 2021:
 • 1 – 30 kwietnia: przyjmowanie zgłoszeń na stronie
 • 1 – 30 kwietnia: wypełnianie elektronicznie ankiet
 • 1 – 30 kwietnia: wysyłanie podpisanych skanów ankiet
 • 10 – 15 maja: weryfikacja danych
 • 16 – 31 maja: przygotowanie danych do publikacji
 • 22 czerwca 2021 r. – Gala wręczenia nagród
 • 24 czerwca 2021 publikacja Rankingu w Dzienniku Gazecie Prawnej
  (w wersji drukowanej i elektronicznej)