Ranking TSL 2021

Szanowni Państwo,

Dziękuję wszystkim firmom za zaangażowanie i udział w Rankingu TSL 2021.
Dzięki Państwu po raz 26. powstało zestawienie charakteryzujące rynek i prezentujące największe podmioty w Polsce w branży.

Wyniki rankingu zostały opublikowane przez Dziennik Gazetę Prawną w dniu 24 czerwca 2021.
Są dostępne na stronie:
https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2021/pdf/26_Ranking_firm_TSL.pdf

Już dzisiaj zapraszam do kolejnej edycji w przyszłym roku.
Na Państwa zgłoszenia czekamy od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

Do Rankingu zapraszamy wszystkie firmy TSL zarejestrowane w Polsce, które:

  • przychód z działalności podstawowej TSL wyniesie w 2021 r. co najmniej 2 mln złotych,
  • i będzie stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

UWAGA:  Warunkiem opublikowania informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wypełnienie ankiety on-line i przesłanie jej podpisanego skanu w terminie nieprzekraczalnym do 30 kwietnia 2021 na adres rankingTSL@rankingTSL.pl.

Jeszcze raz dziękuję i gratuluję Uczestnikom.

 

Prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

i Katarzyna Furman – Kwiatkowska

Kalendarium Kolejnej edycji:
  • od 1 do 30 kwietnia: przyjmowanie zgłoszeń / wypełnianie ankiet przez Firmy
  • I połowa maja weryfikacja danych
  • II połowa czerwca Gala Rankingu
  • II połowa czerwca publikacja Rankingu w Dzienniku Gazecie Prawnej